Westíkovy stránky pro N70

Stránka k mobilnímu telefonu N70 i k PC . Možná se budou informace hodit ..

Nastavení N7O,, internet,,

Ruční nastavení pro Vodafone

Stiskněte Menu - Nástroje - Nastavení - Připojení - Přístupové body - stiskněte tlačítko Volby.
Nový příst. bod - Použít vých. nast.:
* Název připojení - např. Vodafone net
* Datový nosič - Paketová data
* Název příst. bodu - sem vepište v případě, že používáte paušál "internet". Máte-li Vodafone kartu , vepište "ointernet"
* a stiskněte OK.
* Uživatelské jméno - ponechte prázdné
* Vyžadovat heslo - Ne
* Heslo - ponechte prázdné
* Autentifikace - Normální
* Domovská stránka - žádná
* Stiskněte tlačítko Volby - Konec

Stiskněte Menu - Nástroje - Nastavení - Připojení - Paketová data - Spojení paket. daty - Podle potřeby. Přístupový bod - zde vepište v případě, že používáte paušál "internet". Máte-li Vodafone kartu , vepište "ointernet".